Domácí věci


Termín: 2. dubna – 8. května

Vernisáž: 2. dubna v 18:00 hod

Komentovaná prohlídka: Lenka Klodová, Barbara Benish (fotografie zde)

Performance: Lenka Klodová

Hudební vystoupení: Gabra a harmonikář

Úvodní slovo: Mgr. Karel Zrůbek

Vystavující: Barbara Benish (USA/CZ ), Lenka Klodová (CZ), Karin Bolonder (USA), Cristina Corso (Columbie), studenti Bohemian Workshopu 2011

Otevírací doba: PÁ – NE 10:00 – 16:00 / Openning hours: FR – SU 10 am – 4 pm

Domácnost bývala hlavním prostorem života ženy a v mnohých kulturách to stále přetrvává. Obstarává nákupy, vaření, úklid, rození a výchovu dětí. Anglické slovo „matter“ /věci/ se týká fyzikální a chemické přítomnosti. Také ale znamená „péči“ o věci, které mají hodnotu a jsou významné. Jaké předměty v domácnosti mají hodnotu? Jsou hmotné? Rodinný život může znamenat komfort nebo vězení, záleží na ženě a dalších rodinných příslušnících. Každý z těchto umělců se podíval na rodinný krb anebo způsob života zatížený kontaminací, jedovatými a znečišťujícími látkami.
Ale všechny kladou otázky a konfrontují diváka s problémem: O co jde v našich domácích hradech nebo v domovech našich těl? Mléko, plasty, květináče – každý den se blíží k dokonalosti.

 

Karin Bolender (USA)

R.A.W. AssMilk Soap (mýdlo z oslího mléka) – společný matrix Equus asinus, Homo sapiens a proměňujících procesů výroby mléčného mýdla a představivosti. Instalace Karin Bolender „AssMilk Soap“ vytváří obraz venkovského domova.

Trvalá performance AssMilk Soap vznikla jako důsledek fascinace nad spojitostí mléka a ekologií místa, například chovatelé hospodářských zvířat vědí, že by nikdy neměli přesunovat březí samičku z pastviny těsně před porodem, protože její první mléko, známé jako mlezivo, obsahuje protilátky proti specifickým patogenům daného místa. Takže mléko z tohoto pohledu je vyráběno na místě, ze všeho co mateřské tělo jí a dýchá, tím čím se živí matka, je vyživován i plod a budoucí novorozenec. Zapůjčeno z francouzské tradice savon au lait d’anesse (assmilk soap), surové oslí mýdlo představuje metaforu spojení mléka a místa v procesu saponifikace, kdy se mléko smíchá a přemění ve zvláštní mýdlo. R.A.W AssMilk Soap zve lidi ke spolupráci, kdy mohou přispět fyzickými prvky, které symbolizují určité místo nebo způsob života – cokoli od kožešin, úlomků kostí či ptačích hnízd, kapky oleje nebo krve – pro jejich jedinečnou kostku mýdla. R.A.W AssMilk Soap je určeno na nejrůznější skvrny – od viditelných po skryté – znečišťující naše tělo a náš domov.

 

 

Barbara Benish (CZ/USA)

Instalace Všudypřítomnost (2011) nabízí prvky obráběných ostrých hran, člověkem vytvořené ve vířícím komplexním sloupci bílých plastových židlí naskládaných zdola nahoru a shora dolu. Uvnitř jsou umístěny videomonitory a zrcadla, která ukazují a odrážejí videa různých vodních útvarů, každý s kouskem plastu nebo jinými pozůstatky plovoucími okolo. Zkroucené části židlí naznačují nekonečnou věž připomínající Brancusiho. Točitý sloup spojený s pohybem a životem z videa nabízí DNA jako metaforu pro zemské vodní ekosystémy. Zde zakořeněné v symbolických stavebních kamenech zdravého života, jsou anorganické prvky, plastové bity. Video snímky jsou v rozporu s židlemi, které jsou v instalaci obsaženy. Voda se zdá být součástí plastu, zapouzdřená a reorganizovaná v této současné struktuře. Mohli bychom se zbavit pozitivního symbolického vztahu, který tu nebyl pro obrázky samotné. Plasty infiltrovaly vodu samotnou. Kde voda je v konečném důsledku mobilní, přechod z pevného na kapalné, na plyn s relativně malými změnami teploty a stejně jako židle zahrnující video, vykouzlí svět ve stagnaci.

(text: Mark Cervenka, kurátor: Universtity of Houston, Downtown, USA)

 

 

 Cristina Corso (Columbie)

Cristina Corso vytvořila tuto sérii prací během svého studia na Bohemia Workshopu v roce 2009 (v té době absolvovala studium na New York University). Vizuální dokument zobrazuje život na mlýně a v Praze, zejména českou fascinaci pokojovými rostlinami. Zkušenost se svěžestí domácí dekorace a ženského sebevyjádření prostřednictvím pečlivě umístěných rostlin v květináčích, představuje svýma očima tato mladá umělkyně z Jižní Ameriky. Rostliny fungují jako čistící filtr vzduchu, estetická potěcha očí a spravují lidský biorytmus. „Tyto snímky nejsou o fotografii, jsou o soukromých chvílích.“

 

 

Lenka Klodová (CZ)

Domestic Matters  – ve významu „Domácí je důležité, nebo Domácí se počítá“:

Poprosila jsem nejprve své přátele a později i cizí lidi, např. účastníky workshopů, zdali by mi nenakreslili jednoduše plánek svého bytu nebo oblíbeného místa a nevyznačili v něm červeným křížkem místa, na kterých se milovali.

Šlo mi o vytvoření nového druhu erotické kresby nebo literatury.

O intimní informace zpracované autentickou neestetizovanou formou. Prosté znaky a záznamy, které v sobě skrývají pěknou osobní vzpomínku a událost, které vyprovokují představivost, podporovanou vlastními intimními zážitky diváka. Skrytý voyeurismus, který se však odehrává až v hlavě přemýšlivého diváka. Tělesný prožitek chci podpořit překreslením plánků do prostoru v původní reálné velikosti.

Domestic Matter – domácí matérie:

Instalace je sada sádrových zvířátek, docela roztomilých a nevinných.
Podstata je v procesu jejich výroby, který může divák při troše pozornosti a trpělivosti postřehnout. Buď v živé akci, nebo na záznamu. Sádru rozdělávám v čerstvé moči.

 

 

Autorské knihy studentů Bohemian workshopu 2011

Výstava výsledku společné práce studentů Bohemia workshopu v roce 2011. Šlo o 2 týdenní program pro studenty umění, odehrávající se na ArtMillu nedaleko Horažďovic.

Programy jsou multikulturní – setkávají se zde nejrůznější národnosti, kultury a filozofie. Loňští absolventi pocházejí z Turecka, Norska, Švýcarska, Španělska a z České Republika. Mimo autorské knihy, si návštěvníci mohou prohlédnout i film, který vytvořila Alex Katis spolu se studenty BOHO workshopu.

 


 

   

Studenti z místní střední výtvarné školy v Horažďovicích při komentované prohlídce galerie Califia

 

Gabra a harmonikář

Písně "Gabry a harmonikáře" (dále jen G. a H.) vznikly ve své převážné většině před hodně lety jako rockové, naprosto neposlouchatelné songy skupiny "Wimp". V té době H. trápil elektrickou kytaru a jeho zase deprese, takže na textech je to poznat.

Po ukončení kariéry kytaristy hudebně stagnoval, až dostal lano od skupiny "Prosti dumi", která se dozvěděla, že v mládí hrál na akordeon.

Zde došlo k osudovému setkání s Gabrou. Při poslechu jejího školeného hlasu a emocemi nabitého projevu pocítil mocnou touhu po hudební spolupráci.

S překvapením též zjistil, že výše zmiňované písně hrané na akordeon znějí podstatně lépe a s ještě větším překvapením a