Lesy a zahrady

Termín: 11. květen  – 6. červen

Vernisáž: 11. května v 18:00

Hudební a dramatické vystoupení: ZUŠ Horažďovice

Komentovaná prohlídka: Marie Bubeníková, Eva Heyd, Hana Nováková

Úvodní slovo: Barbara Benish

Vystavující: Eva Heyd, Hana Nováková, Marie Bubeníková

Program:

- Hudební vystoupení ZUŠ Horažďovice

- Úvodní slovo

- Komentovaná prohlídka

- Odhalení recyklační sochy

- Promítání filmu „Bag it – is your life too plastic?“

Tradice drobného zemědělství pro soukromou potřebu je rozšířena v mnoha kulturách, včetně České republiky. Jde o zdroj radosti a krásy, stejně jako o základy rodin či regionů. Galerie Califia se snaží podporovat lokální pěstitele a zemědělce místo masových sítí, jež používají toxické chemikálie k zaručení trvanlivosti a „čerstvosti“. Za tímto účelem jsme se rozhodli pořádat Farmářské trhy, které budou probíhat každou sobotu v létě.

Lesy jsou odpradávna naším zdrojem kyslíku, jejich kácením dopomáháme k vymírání některých druhů živočichů, kteří přicházejí o své přirozené působiště. Horažďovice svou blízkostí k Šumavě si nemohou nevšimnout pozornosti, kterou v posledních měsících vyvolává. Jako občanům žijící v těsné blízkosti Šumavy nám mohou být blízké otázky, které vyvolává znečišťování přírody, zalesňování atp.

Projekt „Brouk jako umělec“ HANY NOVÁKOVÉ humorně přistupuje ke kontroverznímu tématu kůrovce a řešení tohoto projektu na Šumavě. Místní fotografka MARIE BUBENÍKOVÁ představuje inspirující fotografie zdejší krajiny. Další fotografka EVA HEYD s kolekcí „Twilight“ představuje soukromé a veřejné okamžiky zaměřené na přírodu zachycené těsně před večerním časem. DANCO ARDELEAN a SAMSON STARLIGHT, dva charaktery, představující zábavný příběh „probuzeni přírodou“ týkající se jejich cest po oblíbených místech. S radostí také představujeme studenty ze Střední školy uměleckoprůmyslové z Českého Krumlova, kteří nás seznámí s jejich pracemi.

 

Eva Heyd – Twilight
 

 

Cyklus fotografií Twilight je nejnovější součástí dlouhodobého projektu Vrstvení, který vzniká postupně v posledních pěti letech, tedy zhruba od té doby, kdy autorka přesídlila ze Spojených států zpět do Čech. Projekt zkoumá krajinu v srdci Čech z hlediska času a přítomnosti člověka, který ji v průběhu staletí neustále poznamenává. V krajině mnohokrát proměňované a přetvářené si stále uvědomujeme minulé nánosy celých plejád předcházejících životů. Její proměny v čase dne a noci i ročních období jsou jen základním rytmem organizujícím přítomnou lidskou energii. Zpětně pak ve vztahu k lidskému subjektu je podoba krajiny závislá na jedinečném a momentálním vnímání.

Jedním z nejdůležitějších aspektů tohoto projektu je upozornit na relativitu a jedinečnost vjemu, který se skládá nejen z toho, co ve skutečnosti vidíme, ale i z dalších obrazů vycházejících z naší paměti, které do svého osobního vjemu vkládáme a vrstvíme. Z tohoto hlediska pak existují místa, která se především díky své minulosti stávají křižovatkami a uzly energií, jež mohou působit jako nosníky vysokého napětí – přivádějí a soustřeďují vjemy a kondenzují pocity, často i velmi protichůdné.

V rámci této celkové koncepce cyklus Twilight soustřeďuje fotografie pořízené za soumraku a na hranici noci, v jemném přechodu dne, kdy se vše mění s ubývajícím světlem, kdy věci a krajina dostávají jiný vzhled: jsou mnohem neurčitější, nepopsatelnější, nehmotnější a zdá se, že nabývají jiných, mnohem fantasknějších významů. V momentně tohoto přechodu jakoby se čas zastavil a existovalo vše v přibližné podobě od pradávna. Čas touhy i nejistoty, napětí i lehké úzkosti, vzrušení i spočinutí, celá škála protichůdných pocitů, které otvírají lidskou představivost.

 

Hana Nováková – Brouk jako umělec

“Ideologie pro svou potřebu jsou ochotné využít takřka cokoliv. Jedním z notoricky známých příkladů je americký brouk mandelinka bramborová, postrach seslaný na socialistické Československo západními mocnostmi. Málokdo si uvědomuje, že se podobné politikum, byť delegované s menší obrazotvorností při výrobě propagačních materiálů, stalo z kůrovce. Jeho monstrozita je zveličována úměrně tomu, kolik dřeva zrovna kdo na Šumavě chce vykácet a rychle prodat. Výstavou "Brouk jako umělec" bychom chtěli podrobit tento stav věcí ironické revizi a poukázat na to, že to, za co koho, včetně brouka, považujeme, je dáno do značné míry naší optikou, nikoli snahou odzrcadlit nestranně jeho skutečnou povahu či podstatu. Chceme tedy kůrovce prezentovat skrze jeho dřevoryty, nepostrádající specifické estetické kvality. Brouk jako umělec totiž, s jen mírným mrknutím, není o moc přetaženější za vlasy než jako personifikovaný konec Šumavy.” (Hana Nováková)

Výstava Brouk jako umělec, představí konceptuální a dokumentární instalaci složenou z autentických přírodních materiálů (dřevěných klacíků), které byly změněny kůrovci, a z výsledků jejich následného zpracování klasickými grafickými metodami, dřevorytů. Divák bude mít možnost podrobně pomocí lupy zkoumat vstupní “matrice” grafických listů, klacíky, které přetvořili brouci kůrovci. Autorka tak představí koncept apropriace a vznik umění z již hotového materiálu. Výstava má vědecký podtext a nezvyklou instalací chce s nadsázkou upozornit na závažný moment toho, jak si vládnoucí politická či ekonomická lobby přisvojuje a svou rétorikou transformuje vše – brouky nevyjímaje.
 

 

Marie Bubeníková – Dostupná místa

Marie Bubeníková o své výstavě říká: „Je to výstava o dostupných místech na Sušicku i o kousek dál. Všude je možné se pohodlně dostat, tak trochu návod pro nenáročné poznávání Šumavy. O tom, že všude je něco krásného. Že krásné pohledy nejsou jen na hraniční hory, ale i kopce, květiny a domečky v blízkém okolí. A na krásnou fotografii není třeba drahý fotoaparát, lze fotit i tím nejobyčejnějším, jen se musíme pořádně okolo sebe koukat. To je tak nějak motto každé mé výstavy.“

 
 

 

Hosté

Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov

ZUŠ Horažďovice (hudební vystoupení)

 

Recyklační socha „Babylon“ – Barbara Benish

Recyklační socha „Babylon“ v Horažďovicích zahájí velkolepý projekt „Ahoj“. Jde o jedinečný projekt v České republice, kde se na spolupráci sejdou velké a pro společnost důležité organizace (OSN Safe Planet Campaign, 5Gyres, ArtDialogue, Muzeum Kampa). Smysl recyklační sochy je vtom, že by měla přimět občany přemýšlet o významu recyklace pro celou společnost a zároveň dává možnost bezpečně se zbavit starých a nefunkčních mobilních telefonů a dalších elektronických věcí, jejichž nešetrná likvidace má nezvratné následky pro lidské tělo. Socha bude po celý měsíc umístěna před galerií a tak se i lidé v Horažďovicích a okolí můžou zapojit do příprav tohoto projektu. Recyklační socha bude sloužit pro prázdné pet lahve.
 

 

Zabal to! – Je váš život příliš plastický?

Film Zabal to! natočený New Day Films získal několik filmových cen napříč celým světem. To, co začalo jako dokument o plastových sáčcích se vyvinulo v něco mnohem většího, řeší nejen plastikové věci, ale i jejich efekt na naše říční toky, oceány a dokonce i naše tělo. Přijďte Bag it! shlédnout sami a zamyslete se, jak moc je plastický Váš život?