Zamyšlení + residentní umělci + Artmill děti

Termín: 14. července—31. července

Vernisáž: 14. července 16:00 h

Úvodní slovo: Barbara Benish

Vystavující: Mark Cervenka, Kelli Scott Kelley, Floyd Newsum, Lynn Randolph, Artist in Residence (Kathleen Graves, Janeil Engelested + Oto Hudec)

Host: ArtMill kids

Otevírací doba: ST—NE | 10:00—16:00

Zamyšlení (Mark Cervenka, Kelli Scott Kelley, Floyd Newsum, Lynn Randolph)

Zamyšlení je výstava čtyř umělců z Louisiany, Tenesee a Texasu. Zatímco samostatně zkoumáme téma příběhu, představivost, paměť, emoce, odpovědnost, povahu a sociální problémy každý umělec vytváří atmosféru, která je často klidná, někdy melancholická jindy hřejivá či příjemně impulzivní. Jejich práce nutí diváka k zamyšlení nad působením díla na lidské pocity, myšlenky a jednání a přesto bez přečtení myšlenek autora nedokáže dílo plně předat autorovy záměry. Každý umělec vytvořil dílo, které se v procesu i tématu vrství. Rozhodně se nejedná o unikátní díla těchto autorů, jde spíše o předání kulturního původu, příběhů a zkušeností umělců z jihu USA.

Mark Cervenka, Invitation to Walk

 

Kelli Scott Kelley, Fisherman´s Portrait

 

Floyd Newsum, Drawing in Tuscany

 

Lynn Randolph, Between Worlds

Výstava

 

Artists in residence (Kathleen Graves, Janeil Engelested + Oto Hudec)

Program „Umělci v rezidenci“ funguje od roku 2005. Každý rok na Art Mill přijede několik umělců sdílet své nadšení, dovednosti a svůj talent s účastníky našich projektů. Během pobytu na Art Millu tito umělci pracují na svých výtvorech, děti mají možnost sledovat, vznik díla od prvotní myšlenky až po představení díla publiku.

Kathleen J. Grayes je odborná asistentka umění, vyučuje na New Yorské univerzitě, Sarah Lowrence College a v Mezinárodním centru fotografie v New Yorku. Byla ředitelkou Advanced Digital Print Studia na New Yorské univerzitě, kde vyučovala umělecké metody v grafických softwarech a velkoplošný digitální tisk (2005-2011). Kathleen je autorkou práce, která se zabývá interpretací člověka s technikou.

Janeil Engelsted je umělec, kurátor, pedagog a producent. Samostatně a ve vzájemné spolupráci vytváří výstavy a mnohotvárné projekty po celém světě. Její tvůrčí praxe a prosazování práce jsou často úzce spojeny s projekty řešící problémy mládeže, gangů, násilí, bezdomovců, světového míru a ekologie. Tyto projekty často vytvářejí místo pro jednotlivce i skupiny, kteří nemají přístup k uměleckému vyjádření svého hlasu, zkušenosti a hledisek.

Multimediální umělec Oto Hudec se narodil v Košicích ve Slovensku. Poslední rok tvořil v USA, Portugalsku a Slovensku. Jeho obrazy, kresby a grafiky zkoumají osobní i sociální témata. Přistěhovalectvím, uprchlíky a vlivy globalizace na životní prostředí se zabývají jeho videa a práce ve veřejném prostoru.

 

Summer camp

Letní tábor zahrnující širokou škálu aktivit pro děti mezi šesti až dvanácti lety a pro mládež do šestnácti let: kursy výtvarných technik, hudby, tance, jízdy na koni, plavání a výlety do přírody. Děti hravým způsobem získávají povědomí i o zemědělství, bylinkářství, řemeslech a vaření z organických surovin. Červený mlýn je „zelený“ v tom jak s dětmi v každém okamžiku neformálně rozvíjíme porozumění ekologickým souvislostem. Děti mají příležitost účastnit se některých prací na farmě (např. sbírání vajíček, dojení kozy) a hraní si s dalšími zvířaty: ovcemi, poníky, králíky, psy a kočkami. Během Summer campu děti na svých kursech tvoří, tyto díla Vám předvedou v galerii Califia.