Home Sweet Home

Home Sweet Home

Vernisáž – 30. května v 18:00 h

1. – 31. května 2010

Kurátor: Aleš Loziak

Vystavující: Nick Buxton, Veronika Daňehlová, Marie Dvořáková, Alena Drahokoupilová, Karla Hostašová, Marty Holland, Todd R. Forsgren, Dulcy Lott, Aleš Loziak, Vojta Marek, Rebecca Perkins, Marc Redford, Marja Saleva, Annie Smith, Georgia Stuart, Nelly Toussaint

Kancelář galerie: Kathleen Graves, a digital media artist based in New York City [ www.gravus.net ]

Aleš Loziak, mladý fotograf, který nedávno absolvoval studium fotografie v ateliéru Pavla Baňky (FUD, UJEP Ústí nad Labem), patří ke generaci, jíž je umožněno, díky otevření státních hranic po roce 1989, cestovat. A mladí lidé této možnosti náležitě využívají. Výstava se zabývá tím, jak se stává kdysi stabilní bod "domov", v důsledku stále narůstající migrace obyvatel (např. za prací, studiem, láskou či dobrodružstvím a zkušenostmi) v čím dál více globalizované kultuře, nestabilní a neustále proměnný. Výstava "Home Sweet Home" se připojuje k základní existenciální otázce, jež je již vyřčená v české národní hymně: "Kde domov můj"? Aleš Loziak přizve několik mladých českých i zahraničních fotografů, svých generačních vrstevníků, kteří se tímto tématem počátku 21. století budou zabývat.

Pozvánka: Home Sweet Home

Fotografie z otevření výstavy

Expozice