MB, MZ

Vernisáž: 4. června 2011

termín výstavy: 4. června – 27. června 2011

Vystavující: Martin Zet, Monika Brandmeier

Hostující umělec: Amada Ransom
 

Martin Zet

prostor
sociální prostor
proporce
vztah
pohled
vnímání
soulad
souzvuk
nesoulad
 

8:43, 10. 3. 2011, Hradec Králové, a 

8:43, 10. 3. 2011, Hradec Králové, b

 

"Monika Brandmeier je architektka, která postavila svůj dům z různých objektů svého řemesla: řídí pohyb pozorovatele, někdo tomu může říkat pozornost, dovnitř a ven. Pozornost je způsob napojení. Nebo, přesněji řečeno, promítá zvenčí dovnitř do materiálnějších ploch naše sekvenční způsoby čtení, a zároveň promítá zevnitř ven do abstraktních ploch porozumění materiálnost simultánních způsobů čtení. Výsledkem je intimita, neboť svět, který obýváme, je svět, jenž vytváříme sami pro sebe, horizontální roviny v nichž spíme, a vertikální roviny, ve kterých pak stojíme.“

Tan Lin (esej „Čtení v díle a mezi řádky MB“, 2009)

 

 


 

Hostující Amanda Ransom (USA) představí „Tajemství prachu“ novou práci založenou na náznacích nepoznatelnosti, přítomných v každodenním životě.