Green

Vernisáž: 4. července 2011 v 18:00

Termín výstavy: 4. července – 1. srpna 2011

Vystavující: Kristýna a Marek Milde (CZ/USA), Norman Locks (USA), Paul Hempstead (VB/USA), Miloš Šejn (ČR)

Dětský host: Willem McCafferty (8 let)
 

In-Tree-Net

Kristýna a Marek  Milde

Projekt In-Tree-Net se zabývá napětím mezi systémy přírody a architektury. Zkoumá, jak architektura ovlivňuje chápání přírody vytvořením zvláštního druhu „Homo Interius“, moderního člověka, který většinu života tráví oddělen od vlivu okolního prostředí uvnitř interiéru bílé hranaté krychle. Přestože anebo možná právě proto vzniká paradox, kdy přes téměř neomezený přístup k informacím novými medii dochází k situaci, kdy vztah k bezprostřednímu okolí a environmentálnímu kontextu je stále více zamlžený a odpojený. Tato odcizená perspektiva, k realitě a širším souvislostem přírody, má tíživý dopad na ekologickou situaci dnešní doby.

In-Tree-Net vychází ze situace interiéru, který jako takový vlivu přírody zdánlivě nepodléhá. Instalaci tvoří pospojované kmeny a větve připevněné na zdi podobně jako trubky a dráty inženýrských sítí, které přivádí do budovy životně důležité funkce. Stromy, jejichž mnohovrstevná propojenost vytváří ekosystém lesa, jsou zde redukovány na rigidní model stroje, jenž reprezentuje mechanistický vztah k přírodě. Rozvodové sítě energií, jež se architektura většinou snaží zakrýt, jsou zde zviditelněny a vytaženy navenek, poukazujíce tak na propojení s životním prostředím i ve zdánlivě nezávislém interiéru.

In-Tree-Net nahlíží kriticky na kulturně podmíněné chápání povahy přírody, které vytváří pocit, že příroda jako taková má hranice, začátek a konec podobný architektuře, urbanismu a uměle vytvořeným systémům. Příroda je zde vnímána jako element, který prochází nejen skrze hradby zdí, ale i napříč umělými hranicemi, které bez kontextu dělí krajinu, protínají pohoří a řeky. V In-Tree-Netu přírodní prvky representují ideu sblížení přírody a způsobu jejího odcizeného chápání a naznačují propojení fragmentovaných souvislostí prostoru v celistvost.

Norman Locks

působí jako univerzitní profesor v Kalifornii. Na této výstavě představí své fotografie kalifornských pralesů.

Paul Hempstead

Paulova instalace pracuje s přírodní tématikou, odráží jeho zaujetí pro zastavení znečišťování planety.

    

    

 

Miloš Šejn

Narozen 1947 v Jablonci nad Nisou, absolvoval filosofickou fakultu University Karlovy v Praze v roce 1975 (výtvarná výchova – Doc. Zdeněk Sýkora, dějiny umění a estetika – prof. Petr Wittlich, Doc. Miloš Jůzl).  

Javořím potokem, Krkonoše 27. 7. 2000

Pracuje v oblastech vizuálního umění, performance, zabývá se problematikou vizuálního vnímání a organizuje workshopy, jako je Bohemiae Rosa. Jeho umělecký koncept byl formován od mládí, kdy vykonal množstí cest divočinou jako reflexe vnitřní potřeby přiblížit se tajemství přírody a sledování zázračnosti, k níž zde dochází. Od počátku šedesátých let dvacátého století během putování fotografoval, kreslil, sbíral a popisoval svá pozorování přírody. V současnosti učí multimédia a souvislostem mezi přírodou a uměním jako přirozeným potřebám mysli na Akademii výtvarných umění v Praze (1990-2011), a zaměřuje se na okamžité kreativní možnosti, vycházející ze vztahů historické humanizované krajiny a celistvé přírody.

 

Fotografie z vernisáže                                Fotografie výstavy