Tik - tak

Vernisáž: 4. srpna 2011 v 18:00

Termín výstavy: 4. srpna – 12. září 2011

Artist-in-Residence, Alex Nichols ze San Francisca, představí své dílo, jež vytvoří během krátkého letního pobytu na Art Mill  (www.artmill.eu)

Danny Shain, malíř z Los Angeles, vystavuje koláže z pozvánek na výstavy, které roky shromažďuje.

Maggie Sather je současná absolventka Maryland Institute College of Art v Baltimore, Maryland, USA

Newyorčan Larry Litt vystoupí na vernisáži s performancí „Steels Cups Carry“, hledající řešení problémů s plastovými odpady.

 Vítězové soutěže z Hawaii

 Instalace Kristýny a Marka Milde „In Tree Net“ je prodloužena do 1. září 2011.

 

Alex Nichols

ze San Francisca, představí své dílo, jež vytvoří během krátkého letního pobytu na Art Mill  (www.artmill.eu)


 

Danny Shain

„Tyto práce jsem vytvořil z hromádek karet s pozvánkami na výstavy, které jsem sbíral po dobu téměř deseti let. Základní materiál tvoří pozvánky na výstavy, nejdříve moje vlastní a pak i jiných výtvarníků, které jsem maloval a kreslil, zacházel jsem s nimi jako se stránkami v náčrtníku. Jak se karty vyvíjely v malé obrazy, přesouval jsem je do jiných hromádek. Během let jsem pak vytahoval karty z těchto hromádek a komponoval z nich větší práce. Prolínání těchto kartiček často evokovalo větší prostory. Každá kompozice modulovala efekt každé pozvánky, jenž se násobí v množství souzněních karet. Kartičky souzní ve vzájemných střetech, jež přetrvávají jiným způsobem. Vznikají tak nepředvídatelná spojení, díky kartám, jejich těžiště se ocitá na okraji karty samotné.

Obrazy a kompozice jsou ovlivněny mým zájmem o městskou krajinu, vlivem abstraktního expresionismu a střetem záměru a možností, jenž obojí ztělesňuje.

 

Maggie Sather

Maggie Sather je současná absolventka Maryland Institute College of Art v Baltimore, Maryland, USA

 

In-Tree-Net

Kristýna a Marek  Milde

Projekt In-Tree-Net se zabývá napětím mezi systémy přírody a architektury. Zkoumá jak architektura ovlivňuje chápání přírody vytvořením zvláštního druhu „Homo Interius“, moderního člověka, který většinu života tráví oddělen od vlivu okolního prostředí uvnitř interiéru bílé hranaté krychle. Přestože anebo možná právě proto vzniká paradox, kdy přes téměř neomezený přístup k informacím novými medii dochází k situaci, kdy vztah k bezprostřednímu okolí a environmentálnímu kontextu je stále více zamlžený a odpojený. Tato odcizená perspektiva, k realitě a širším souvislostem přírody, má tíživý dopad na ekologickou situaci dnešní doby.

In-Tree-Net vychází ze situace interiéru, který jako takový vlivu přírody zdánlivě nepodléhá. Instalaci tvoří pospojované kmeny a větve připevněné na zdi podobně jako trubky a dráty inženýrských sítí, které přivádí do budovy životně důležité funkce. Stromy, jejichž mnohovrstevná propojenost vytváří ekosystém lesa, jsou zde redukovány na rigidní model stroje, jenž reprezentuje mechanistický vztah k přírodě. Rozvodové sítě energií, jež se architektura většinou snaží zakrýt, jsou zde zviditelněny a vytaženy navenek, poukazujíce tak na propojení s životním prostředím i ve zdánlivě nezávislém interiéru.

In-Tree-Net nahlíží kriticky na kulturně podmíněné chápání povahy přírody, které vytváří pocit, že příroda jako taková má hranice, začátek a konec podobný architektuře, urbanismu a uměle vytvořených systémů. Příroda je zde vnímána jako element, který prochází nejen skrze hradby zdí, ale i napříč umělými hranicemi, které bez kontextu dělí krajinu, protínají pohoří a řeky. V In-Tree-Netu přírodní prvky representují ideu sblížení přírody a způsobu jejího odcizeného chápání a naznačují propojení fragmentovaných souvislostí prostoru v celistvost.
 

 

 

Larry Litt

Larry Lit je mezinárodní umělec, narozený v New Yorku. Pracuje s performancemi, videem a fotografií. Jeho umělecko-šamanské rituály míří na historická i současná politická i společenská témata a navrhují způsoby, jak změnit nebo posílit přírodní svět kolem nás a v nás. Larry se účastnil mnoha prestižních událostí po celém světě. V Galerii Califia předvede rituál zaměřený na životní prostředí, s názvem „Pohárek z nerez oceli“, jehož cílem je omezit množství papírových a plastových odpadů. Rituál vychází jihoindické thali, a připomíná nám, že můžeme žít v čistějším světě, pokud budeme chtít.

Od roku 2001 Larry v rámci své Blame Show Series napsal a produkoval 30 krátkých filmů. Tyto filmy parodují vše počínaje apokalyptickou politikou 11. září a konče náboženskou přetvářkou nebo globální ropnou krizí. Filmy vysílala kabelová televize Time-Warner v letech 2005 – 2007.

Larry spolupracuje s MagnanMetz Gallery v Chelsea v New Yorku.

 

Vítězové soutěže Hawaii 2011

V rámci kampaně OSN Safe Planet Art Dialogue realizuje mezinárodní soutěže s cílem omezit plastikové sáčky, jež patří mezi hlavní znečištění světových oceánů. Na Hawai bylo v rámci soutěže osloveno 40 000 dětí a mladých lidí. 7 vítězů získalo možnost představit své návrhy v galerii Califia toto léto a zúčastnit se plavby na lodi Sea Dragon, jež kotvila v Honolulu v červnu.
 Učitelka Sunny Sunders se dvěma vítězi ze své třídy z Mid Pac, Honolulu

 

Fotogalerie

In Tree net                                       Vernisáž                                           Výstava